Oživlá hlína

: premiéra
17. 7. 2009

Hra „Oživlá hlína" volně navazuje na filmy „Císařův pekař" a „Pekařův císař". Triforten použil pro své představení několika známých postav z tohoto díla, např. hraběnku Stradovou, císaře Rudolfa II., magistra Kellyho. Děj obohatil o nové postavy z našich i světových dějin, objevily se i pohádkové bytosti. Můžeme uvést např. kněžnu Zaháňskou, moudrou kořenářku, sultána. Umělecká licence autorovi umožnila setkání těchto postav v blíže neurčeném časoprostoru. Dějem je věčný souboj moci a lásky, tedy zla a dobra. Autor použil jako symbol moci Golema, podobně jako je tomu ve výše zmíněném filmu. Jsme velice šťastni a potěšeni, že masku Golema a zároveň návrh plakátu vytvořil pro tuto příležitost vynikající známý výtvarný umělec pan Tomáš Bím. Divák zde může vůbec poprvé spatřit novou divadelní formu, kterou autor pracovně nazval JÚRH, tzn. jevištní úprava rozhlasové hry. Znamená to, že texty i hudba, tedy celé představení je předem namixováno ve studiu a záleží na dovednosti a zkušenostech protagonistů, zda v jistém časovém stresu dodrží požadovanou stopáž. Divák tedy jistě ocení, že kvalita zvuku bude zaručena až do poslední řady. Není také bezvýznamné, že délka představení je předem určena.

Hráli:
O. Vokurková, L. Mejstříková, J. Kroupová, K. Seidlová, L. Houdková, J. Seidel, J. Šafránek, M. Pešek, P.
Kaplan, D. Šuchmová, D. Sázavská, V. Glatzová, L. Slunéčková, E. Koppová, I. Kaplanová, M.
Šimmerová, J. Nikodým, J. Šuchma, J. Slunéčko, J. Šimmer.
Režie: Lenka Loubalová