Antonie a divoká karta

: premiéra
19. 6. 2008

Hra Lva Trifortena je volnou inspirací díla J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Divadelní představení lze formálně zařadit mezi autorská díla. Komenského Poutník hledající smysl života je ve hře nahrazen zralou ženou Antonií, jejiž smysl život byl v podstatě již naplněn a ocitá se na začátku hledání další vlastní vnitřní cesty. Místo průvodců Mámení a Všudybyla ji na pouti provázejí dvě postavy představující mužský a ženský princip.

V hlavních rolích:
Alena Říhová, Hedvika Hájková, Karel Král
Na projektu dále spolupracovali:
Josef Sádovský, Tomáš Vacek, Denisa Solničková, Olga Vokurková, Jiří Šafránek, Ivan Šimmer,
Michaela Šimmerová, Denisa Hrubá, Martin Kuběna, Dáša Šuchmová, Natálie Zimmerman, Miloš
Choleva, Barbora Otradovec, Edward Thomas, Oldřich Doležal, Jeff Calda, Dana Cortézová, Barbora
Krásná, Jiřina Černá, Oldřiška Musilová, Vladimíra Glatzová, Míla Pešek, Slavěna Podloucká, Lucie
Houdková, Tomáš Procházka, Petr Kaplan, Petr Říha, Helena Kordačová.
Režie: Lenka Loubalová