UPR

Umělecko – provozní rada Dobřichovické divadelní společnosti

Členové rady:

Principál: Petr Říha

Hospodář: Jiří Geissler

Jednatel, šéf techniky, stavby: Karel Král

Koordinátor představení, zájezdy: Eugenie Koblížková

Propagace, sponzoring: Jiří Šafránek a Jan Seidel

Web – tvorba a správa: Ondřej Nováček

Tajemnice souboru, tiskové a PR oddělení: Kateřina Filla Věnečková (není členem UPR)

Společný kontakt na členy UPR: upr@divadlodds.cz