Náš principál Petr Říha získal titul Dobrovolník Středočeského kraje

Náš principál Petr ŘÍHA získal 28. května 2018 titul Dobrovolník Středočeského kraje za rok 2017 za více než padesátileté působení v oblasti Dobrovolníkochotnického divadla, konkrétně v Řevnicích a Dobřichovicích. V roce 2008 byl spoluzakladatelem „Dobřichovické divadelní společnosti“, jejíž je stále principálem, režisérem i hercem. Petr Říha se svou celoživotní dobrovolnou prací významně zasloužil o povznesení kultury ve Středočeském kraji.

Tituly se udělovaly posedmé v historii.

Jde o ocenění dlouhodobé nebo výjimečné aktivity v dobrovolnické práci. Smyslem ankety je zviditelnit neziskový sektor ve Středočeském kraji jako nezastupitelnou součást občanské společnosti a ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají a jsou prospěšní celé společnosti. Odměnou je jim vlastní uspokojení ze smysluplné činnosti.

Devět oceněných dobrovolníků se zúčastnilo slavnostního setkání v sídle Středočeského kraje. Radní pro oblast školství Zdeněk Seidl (ČSSD) vyzdvihl jejich nezištnou a obětavou pomoc a práci pro druhé: „Vaše činnost je velmi záslužná a my si jí moc vážíme. V dnešní době, kdy si lidé často nechávají zaplatit za maličkosti, je naše poděkování o to upřímnější.“

Posted in Nezařazené.